Reset filter

Taxaties

De vrijblijvende waardebepaling:

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden in de verkoop van uw onroerende zaak?

De verkoopbaarheid van uw pand, appartement of bouwperceel hangt af van veel factoren.

Zo is het in eerste instantie voor mij van belang wat uw eigen positie is en hoe uw persoonlijke wensen binnen uw positie te realiseren zijn.

De huizenmarkt wordt op dit moment gekenmerkt door onzekerheid. Onzekerheid van kopers zijde omdat voor uw doelgroep vaak niet helemaal duidelijk is wat de voordelen en de risico’s zijn bij het aankopen van een huis. Als u uw pand wenst te verkopen met als doel zelf een ander pand te kunnen kopen, zal u deze situatie bekend zijn.

Natuurlijk wordt het internet optimaal benut als bron van informatie door woningzoekenden. De markt is doorzichtig. De concurrentie van gelijkwaardige panden of objecten is daardoor groot.

Recente ontwikkelingen in de huizenmarkt worden gekenmerkt door veel veranderingen.
Zo is de overdrachtsbelasting op woningen op 01-07-2011 verlaagd naar 2% in plaats van de voorheen geldende 6% en is er voortdurend sprake van veranderingen in hypotheekvormen en de aftrekbaarheid daarvan.

Bepaalde doelgroepen raakt een verandering in eerste instantie harder dan andere, maar in de woningmarkt zijn alle doelgroepen voor een gedeelte afhankelijk van elkaar.

De motivatie van huizenkopers om een huis te kopen verandert eveneens. Voor enkele jaren leek het een verstandig idee leek om een huis te kopen, zodat de mogelijke winst die binnen enkele jaren te realiseren zou zijn bij verkoop van het huis, kon worden gebruikt bij de aankoop van het volgende huis. Dit idee gaf veel mensen een veilig gevoel bij de aankoop van een huis.
Op dit moment lijken woningzoekenden eerder te gaan voor een lange termijnbeslissing. Er is een kleinere marge van coulance in de woonwensen. Het brede aanbod en de wetenschap dat de omloopsnelheid van huizen ten opzichte van voorgaande jaren sterk vertraagd is, zorgen ervoor dat woningkopers zich vaak ruim de tijd nemen voordat er een beslissing gemaakt wordt.

Dit zijn enkele factoren waarmee rekening gehouden moet worden, wil ik de positie van uw pand in deze markt correct kunnen bepalen.

Tijdens een kosteloze, vrijblijvende waardebepaling kan ik u uw situatie duidelijk maken.

Een Taxatierapport

Bestaat er bij u de noodzaak of de behoefte, ter verantwoording aan een instantie of een persoon een waardebepaling (of taxatie) te laten rapporteren, dan kan er een taxatierapport worden opgesteld.

Veelal wordt een taxatierapport gevraagd door banken of financiële instellingen om een financieringsbehoefte te verantwoorden. Maar een rapport kan ook belangrijk zijn bij bijvoorbeeld een echtscheiding of de verdeling van een erfenis.

Een taxatierapport is niet kosteloos maar ik ben er zeker van dat ik u een goed voorstel kan doen als u mij de opdracht verstrekt.

Wilt u meer weten over een taxatierapport van een onroerende zaak, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op.

Dat kan telefonisch via 045-5711617 of per e-mail naar: