Reset filter

Hoeveel kan ik maximaal lenen voor mijn koopwoning?

De overheid wil huiseigenaren beschermen tegen te hoge hypotheekschulden. Daarom geldt een maximum voor de hoogte van een hypotheek. Dit maximum wordt bepaald door de hoogte van uw inkomen en de waarde van uw koophuis. De maximumhoogte geldt ook om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Tweeverdieners en huiseigenaren die in hun woning energiebesparende maatregelen nemen, kunnen een iets hogere hypotheek afsluiten.

Betalingsproblemen of restschuld door te hoge hypotheek

De grens aan de hoogte van uw hypotheek is vastgesteld om te hoge hypotheekschulden te voorkomen. Een te hoge hypotheek kan leiden tot betalingsproblemen als u inkomen verliest. Of er ontstaat een restschuld als u de woning wilt verkopen en de waarde van het huis is gedaald.

Maximale hoogte hypotheek ten opzichte van de waarde koophuis

Hoeveel u kunt lenen, hangt onder andere af van de waarde van uw koophuis. In 2017 kunt u een hypotheek afsluiten tot 101% van de waarde van het huis. Vanaf 2018 wordt dit 100%. U kunt dan niet meer lenen dan het huis waard is. Overige kosten, zoals advies-, notaris of taxatiekosten, kunt u niet meer meefinancieren uit de hypotheek.

Maximale hoogte hypotheek ten opzichte van inkomen

Naast de waarde van het koophuis gelden regels over de maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van uw inkomen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert de overheid hoeveel inkomen er maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed. Dit maximum wordt ieder jaar opnieuw bekeken en is wettelijk vastgelegd.

De maximumhoogte van de hypotheek hangt verder af van het rentepercentage en de rentevastperiode. Dit is de periode die u met uw hypotheekverstrekker heeft afgesproken waarbinnen de rente niet verandert.

Maximale hoogte hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Kunt u, door bijvoorbeeld een echtscheiding of verlies van uw baan, uw hypotheek niet meer betalen? Een hypotheek met NHG biedt u bescherming bij eventuele betalingsproblemen of restschulden. Als de koopprijs van uw huis niet hoger is dan de gemiddelde huizenprijs, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Vanaf 1 januari 2017 ligt de NHG-grens op € 245.000.

Hogere lening ten opzichte van inkomen mogelijk bij energiebesparende maatregelen

Verdient u € 33.000 of meer bruto per jaar? Dan kunt u ten opzichte van uw inkomen meer lenen als u:

  • Een energiezuinige woning koopt.
  • In uw woning energiebesparende maatregelen neemt met de hypotheek. Zoals aanschaf van zonnepanelen, dakisolatie of warmtepompen.

Het maximale extra leenbedrag is € 9.000.

Heeft u een hypotheek met NHG afgesloten en heeft u in de woning energiebesparende maatregelen genomen? Dan is de NHG-grens hoger, namelijk € 259.700.

Meer lenen bij koop NulopdeMeter-woning

Verbruikt uw koophuis door energiebesparende maatregelen in een jaar evenveel energie als het opwekt? Dan woont u in een NulpdeMeter-woning. Het hypotheekbedrag dat u met zo’n woning in 2017 extra kunnen lenen is € 25.000.

De hypotheekverstrekker moet controleren of het volledige extra hypotheekbedrag ook echt besteed wordt aan energiebesparende maatregelen. Daarom zet de hypotheekverstrekker dit extra bedrag in een depot. Bovendien zal de bank vragen om aankoopnota’s.

Voor energiezuinige woningen mag u meer lenen omdat u minder energielasten heeft. Een hogere hypotheek kan dan toch verantwoord zijn.

Eigen beoordeling door hypotheekverstrekkers

Een hypotheekverstrekker beoordeelt niet alleen of een hypotheekaanvraag aan de wettelijke regels voldoet. Naast deze regels kijkt hij ook of hij zelf de aanvraag verantwoord vindt.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/vraag-en-antwoord/maximaal-bedrag-lenen-koopwoning

Terug naar nieuws